BioKokkola-seminaari

  28.10.2015

  Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa, Talonpojankatu 2 B, klo 9.00–17.00
  Kahvi 8.30
  Luonnonvarakeskuksen Uudet liiketoimintamahdollisuudet -yksikkö – Sytykkeitä biotalouteen pohjautuvaan innovatiiviseen yritystoimintaan 9.00 Leena Paavilainen, TkT, yksikönjohtaja, Luonnonvarakeskus
  Biotalouden kärjet Suomen hallitusohjelmassa 9.45 Liisa Saarenmaa, MMM
  Biotalous ja kemia –case Kokkolan biojalostamo 10.15 Esa Kurkela, VTT ja
  Ulla Lassi, TkT, Oulun yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
  SESSIO A

  klo 12.00–16.30
  Solukkolisäyksen mahdollisuudet havupuiden taimituotannossa 12.00 Tuija Aronen, MMT, Luonnonvarakeskus
  Uusien elintarvikebioprosessien kehitys, sivuvirtojen hyödyntäminen, elintarviketurvallisuus ja ravitsemus 12.30 Riitta Laitinen, FT, Luonnonvarakeskus
  Yhdyskuntajätteen ja tuhkan käyttö metsälannoitteena – Mahdollisuudet ja haasteet 13.00 Pasi Rautio, FT, Luonnonvarakeskus
  Männyn sydänpuun uuteaineiden nopea mittaus 13.30 Anni Harju, FT, Luonnonvarakeskus ja
  Susanna Pulkka, DI, Luonnonvarakeskus
  Kahvi 14.00
  Metsäbiomassan korkean jalostusarvon kemikaalien hävikki toimitusketjussa 14.15 Hanna Brännström, FT, Luonnonvarakeskus
  Uusiutuvien ja kestävien raaka-aineiden kokonaisvaltainen hyötykäyttö 14.45 Risto Korpinen, TkT, Luonnonvarakeskus
  Puurakenteilla ratkaisuja biotalouden haasteisiin 15.15 Henrik Heräjärvi, MMT, Luonnonvarakeskus
  Metsäbiomassan laadunhallinta biopolttoaineiden arvoketjussa 15.45 Karri Pasanen, MMM, Luonnonvarakeskus
  Keskustelu päivän alustuksista 16.45
  SESSIO B

  klo 12.00–15.45
  Biotalouden mahdollisuudet ja trendit 12.00 Vesa Mikkonen, NisCluster Ltd
  Biomassan jalostus termisen käsittelyn kautta uusiksi korkeamman lisäarvon tuotteiksi 12.45 Vesa Arpiainen, VTT,
  Henrik Romar, Oulun yliopisto ja Sari Tuomikoski, Oulun yliopisto
  Riittääkö Suomen metsistä puuta kestävästi biojalostamoinvestoinneille? 13.30 Jyrki Kangas, metsäbiotalouden professori, Itä-Suomen yliopisto
  Kahvi 14.15
  Metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen kemikaalien valmistuksessa 14.30 Tero Tuuttila, Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius
  Nurmen jalostus tuotteiksi 15.00 Sami Selkälä, FT, Toholammin kehitys
  CENTRIA-OPEN

  Centria-ammattikorkeakoululla klo 17.00–20.00
  Esko Valtaoja, Avaruustähtitieteen professori
  Centria Open -iltatilaisuus 17.00 Päättyy klo 20.00