ReKokkola

  1.11.2018 klo 8.00-14.15


  TEOLLISUUSPUISTO KIERTOTALOUDEN MAHDOLLISTAJANA

  Kokkolan kaupungintalo, Kauppatori 5, Kokkola (sisäänkäynti Virkakujan puolelta)

  Puheenjohtaja: Kari Poikela, ohjelmapäällikkö Teollinen kiertotalous Kemin Digipolis Oy
  Päivä järjestetään yhteistyössä Teollisten symbioosien toimintamalli –hanketoimijoiden kanssa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on teollisuuden kiertotalouden edistäminen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Sitran kanssa.
  8.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
  8.30 Tilaisuuden avaus. Kari Poikela ohjelmapäällikkö, Teollinen kiertotalous Kemin Digipolis Oy
  8.40 Kiertotalouden mittarit sekä toimenpide-ehdotukset kiertotalouden kehittämiseksi, Kilpilahden teollisuusalue, Leena Tuomi, ohjelmajohtaja, Posintra Oy
  9.05 Kiertotalouden hyvät käytännöt Pori-Harjavalta –alueella, Marko Lehtimäki, kehitysjohtaja, Prizztech Oy
  9.30 Voivatko kaivosalueet toimia teollisten kiertotalouspuistojen osana tai alustoina? Päivi Picken, johtava konsultti, Pöyry Finland Oy
  9.55 Milloin jäte lakkaa olemasta jätettä? Mika Laine, Envor Group Oy
  10.20 Tauko
  10.45 Resurssitehokkuus ja tuoteinnovaatiot kiertotaloudessa, Katri Päivärinta, osastopäällikkö, Pöyry Finland Oy
  11.10 Pk-yrityksen rooli ja liiketoiminta-mahdollisuudet kiertotaloudessa, Linda Fröberg-Niemi, Business Development Manager, Turku Science Park Oy
  11.35 Kiertotalous teollisuudessa Nani Pajunen, johtava asiantunti, Sitra ja Riitta Silvennoinen, asiantuntija, Sitra
  12.00 Ruokatauko
  12.45 Vientiteollisuus tarvitsee LUMA -osaajia, Anni Siltanen, Asiantuntija, Osaaminen ja vetovoima Kemianteollisuus
  13.10 Tavoitteena maatilamittakaavan biokaasutuotanto kannattavaksi, Veijo Hernesniemi, Ageragas Innovation Oy
  13.35 Sanoista tekoihin merten puhdistamisessa – keskipohjalainen teknologiainnovaatio suunnannäyttäjänä, Janne Saarikko , toimitusjohtaja, Clewat Oy.
  14.00 Vähähiilinen logistiikka kiertotalouden mahdollistajana Janne Känsäkoski, kehittämispäällikkö, Centria-ammattikorkeakoulu
  Vähähiilisyyskisan voittajatiimin julkistaminen
  14.30 Päivän yhteenveto, Kari Poikela, ohjelmapäällikkö, Teollinen kiertotalous Kemin Digipolis Oy