ReKokkola

  Torstaina 14.11.2019 klo 8.30-16.00

  Centria-ammattikorkeakoulu, Talonpojankadun kampus, Kokkola
  Puheenjohtaja (aamupäivä): Marko Forsell, RDI director, Centria-ammattikorkeakoulu
  Puheenjohtaja (iltapäivä): Ulla Lassi, professori, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
  Renewable energy and materials

  8.30 Registration and coffee
  Theme 1: Renewable energy
  9.00 Renewable energy in remote and rural areas, Ulrich Muller, Renewable Energies Agency, Germany
  9.30 Energy system modelling opportunities for communities, case studies from Sweden, Carl-Erik Grip, Luleå University of Technology, Skype
  Renewable energy case studies in Central Ostrobothnia, Einar Nystedt, Centria
  10.15 Tauko
  10.30 Seasonal thermal energy storage – heating the renewable way. Case study Finn Spring, Fabian Sander, R&D engineer, Heliostorage
  11.00–11.30 Renewable energy in the city of Kalajoki, Mayor Jukka Puoskari, City of Kalajoki
  12.00–13.00 Lunch
  Theme 2: Batteries and renewable materials / Akut ja uusiutuvat materiaalit
  13.00 Finland-based Circular Ecosystem of Battery Metals (BATCircle), Dr. Pertti Kauranen, Aalto University
  13.20 China’s Vision Towards Revolution and Projection of Lithium-ion Battery Material Technology, Mr. Yong Wang, Vice President and CTO of Shangdong Goldencell Electronics Technology Co., Ltd
  14.00 From hazardous waste to re-use, case power plant ashes Ongelmajätteestä hyötykäyttöön, case voimalaitostuhkat, Ilpo Viskari, Solution Manager, Global Ecoprocess Services Oy
  14.30 Coffee break
  15.00 Symbiosis of metal production and nature, Kiertotaloutta metallien jalostuksessa, Timo Fabritius, Professori, Oulun yliopisto
  15.15 Circularity and recycling in Boliden smelter operations, Kiertotalous ja kierrätys Bolidenin sulatolla, Dr. Justin Salminen, Manager – Strategic projects, Boliden
  15.30 WaterPro – Kiertotalouden uudet prosessit veden ja jäteveden käsittelyssä, DI Henna Lempiäinen, projektipäällikkö, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, FM Johanna Kutuniva, projektitutkija, Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti
  15.45 Virtuaalitodellisuuden avulla kustannustehokkuutta prosessien suunnitteluun ja investointihankkeiden läpivientiin, CEO Hannu Sarja, Merius Oy
  16.00 Loppuyhteenveto