ReKokkola

Torstaina 14.11.2019 klo 8.30-16.00

Centria-ammattikorkeakoulu, Talonpojankadun kampus, Kokkola
Puheenjohtaja (aamupäivä): Marko Forsell, RDI director, Centria-ammattikorkeakoulu
Puheenjohtaja (iltapäivä): Ulla Lassi, professori, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Renewable energy and materials

8.30 Registration and coffee
Theme 1: Renewable energy
9.00 Renewable energy in remote and rural areas, Ulrich Muller, Renewable Energies Agency, Germany
9.30 Energy system modelling opportunities for communities, case studies from Sweden, Carl-Erik Grip, Luleå University of Technology, Skype
Renewable energy case studies in Central Ostrobothnia, Einar Nystedt, Centria
10.15 Tauko
10.30 Seasonal thermal energy storage – heating the renewable way. Case study Finn Spring, Fabian Sander, R&D engineer, Heliostorage
11.00–11.30 Renewable energy in the city of Kalajoki, Mayor Jukka Puoskari, City of Kalajoki
12.00–13.00 Lunch
Theme 2: Batteries and renewable materials / Akut ja uusiutuvat materiaalit
13.00 Finland-based Circular Ecosystem of Battery Metals (BATCircle), Dr. Pertti Kauranen, Aalto University
13.20 China’s Vision Towards Revolution and Projection of Lithium-ion Battery Material Technology, Mr. Yong Wang, Vice President and CTO of Shangdong Goldencell Electronics Technology Co., Ltd
14.00 From hazardous waste to re-use, case power plant ashes Ongelmajätteestä hyötykäyttöön, case voimalaitostuhkat, Ilpo Viskari, Solution Manager, Global Ecoprocess Services Oy
14.30 Coffee break
15.00 Symbiosis of metal production and nature, Kiertotaloutta metallien jalostuksessa, Timo Fabritius, Professori, Oulun yliopisto
15.15 Circularity and recycling in Boliden smelter operations, Kiertotalous ja kierrätys Bolidenin sulatolla, Dr. Justin Salminen, Manager – Strategic projects, Boliden
15.30 WaterPro – Kiertotalouden uudet prosessit veden ja jäteveden käsittelyssä, DI Henna Lempiäinen, projektipäällikkö, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, FM Johanna Kutuniva, projektitutkija, Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti
15.45 Virtuaalitodellisuuden avulla kustannustehokkuutta prosessien suunnitteluun ja investointihankkeiden läpivientiin, CEO Hannu Sarja, Merius Oy
16.00 Loppuyhteenveto