• Heidi Kanala-Salminen

    TKI-koordinaattori Heidi Kanala-Salminen työskentelee Centria-ammattikorkeakoulussa vähähiiliseen energiaan, kiertotalouteen sekä tuotantoprosessien ja tuotteiden elinkaarianalytiikkaan liittyvien hankkeiden parissa. Hänellä on yli 15 vuoden työkokemus aluekehitystyöstä sekä kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja kehityshankkeiden valmistelusta ja koordinoinnista.


    Palaa puhujiin