• Henna Henriksson

    Team Finland -palvelut on todella laaja kokonaisuus, jota voi olla vaikea hahmottaa. Esityksessäni tuon tarinallistamalla esiin palvelupolun tuomia mahdollisuuksia.

    Omassa työssäni vastaan RekryKoulutuksista sekä Team Finlandin valmistavan teollisuuden kasvuekosysteemistä.


    Palaa puhujiin