• Kåre Björkstrand


    Kåre työskentelee Viexpolla Senior Advisorina. Viexpo on Team Finland-verkostoon kuuluva osuuskunta, jonka tärkeimpiä tehtäviä on auttaa yrityksiä vientiin liittyvissä kysymyksissä. Kårella on pitkä elintarvikealan tausta toimittuaan vientipäällikkönä marjojen teollisuusvientiin keskittyneessä yrityksessä ennen Viexpolle tuloa. Kåre erikoisosaamisaluetta on elintarvikeyritysten ja B2B-yritysten auttaminen ja sparraaminen. Kåre johtaa tällä hetkellä myös luomuelintarvikeyrityksille suunnattua yritysryhmähanketta. Jaan mielelläni kokemuksiani viennistä yrityksille.

    Palaa puhujiin