• Olli Breilin

    Olli Breilin is the Director of Operations at the Geological Survey of Finland (GTK). Under his leadership, GTK’s business units produce circular economy solutions for mineral raw materials and materials and research on raw materials required for the green transition, as well as carbon-free energy production solutions. He has previously worked at GTK in various management and project positions in projects that have investigated land use and the environment, and especially the sustainable use of groundwater across Finland. He is a geologist (FM) and a graduate of the University of Oulu.

    Olli Breilin toimii Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) operatiivisen toiminnan johtajana. Hänen johdollaan GTK:n tulosyksiköt tuottavat mineraalisten raaka-aineiden ja materiaalien kiertotalousratkaisuja ja vihreän siirtymän vaatimien raaka-aineiden tutkimuksia sekä hiilivapaan energiatuotannon ratkaisuja. Aikaisemmin hän on toiminut GTK:ssa erilaisissa johto- ja projektitehtävissä maankäyttöä ja ympäristöä sekä erityisesti pohjaveden kestävää käyttöä selvittäneissä projekteissa eri puolella Suomea. Koulutukseltaan hän on geologi (FM) ja valmistunut Oulun yliopistosta.

    Palaa puhujiin