• Tommi Lehtonen

    Tommi Lehtonen toimii vastuullisuus- ja eettisyysjohtajana Vaasan yliopistossa. Hän on tutkinut muun muassa asenteiden roolia päätöksenteossa, johtamisen arvoja ja etiikka sekä kansalaisten, yritysjohtajien ja poliittisten päättäjien ilmastonmuutosasenteita ja -tietämystä Suomessa.


    Palaa puhujiin