Ollaan yhteydessä

IlmoittauduIlmoittaudu Ota yhteyttäYhteystiedot

Kokkola Material Week

Seuraa päivityksiä

FacebookFacebook

Puhujat 2018

Uusia puhujia varmistuu joka viikko – pysy kuulolla!Mika Aalto

Mika Aalto

Kesäkuussa 2018 Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtajana aloittaneella tekniikan tohtori Mika Aallolla on mittava työkokemus työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Tekesistä. Hän on työskennellyt mm. elinkeino- ja kasvupolitiikan sekä bio- ja kiertotaloushankkeiden parissa. Tekesissä Mika Aalto toimi mm. Metsä- ja Kemia-alueen toimialajohtajana ja sitä aiemmin Materiaalit ja Prosessit-alueen teknologiajohtajana. Mika Aallon väitöskirja käsitteli kemiallista termodynamiikkaa.

Akut, patterit ja biomassat – Kemianteollisuus bio- ja kiertotalouden mahdollistajana
Avajaisseminaari, maanantai 29.10.

Hanna Brännström

Hanna Brännström

FT Hanna Brännström työskentelee erikoistutkijana Luonnonvarakeskuksessa. Hänellä on monipuolista kokemusta tutkimustyöstä myös yliopiston ja teollisuuden palveluksesta. Hanna valmistui diplomi-insinööriksi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta vuonna 2004 kemiantekniikan osastolta opintosuuntanaan prosessitekniikka. Vuonna 2012 hän väitteli soveltavasta kemiasta filosofian tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa.

High value end products from forest biomass
BioKokkola, keskiviikko 31.10.

Markus Ekberg

Markus Ekberg

Markus Ekberg, co-owner since June 2017. Previous positions include: CEO of Endomines AB (listed NASDAQ OMX), Founder and ex-board member in Kodal Minerals PLC (AIM); board member and chairman in Finnish Mining Association; CEO and owner of Tetra Ekberg Oy. Principal work experience: 35 years experience in the international mining industry (gold, base metals, chrome, industrial minerals) in Finland, Norway, Ireland and Australia. M.Sc. (Geology and Mineralogy), Turku University, Finland 1985. Qualified Person (Australian JORC and Canadian NI-43-101 stock exchange codes), Eurogeologist, Kvalificerad Person (Svemin/FinnMin)

FinnCobalt – uusi kobolttikaivos Outokumpuun
GeoKokkola, tiistai 30.10.

Linda Fröberg-Niemi

Linda Fröberg-Niemi

Linda Fröberg-Niemi on koulutustaustaltaan kemianalan tohtori Åbo Akademilta. Hän on toiminut Turun seudun yritys- ja innovaatiopalveluissa yritysten kemia ja cleantech alojen kehittämistehtävissä vuodesta 2012. Aiemmin Fröberg-Niemi on työskennellyt Åbo Akademilla prosessikemiankeskuksessa yritys-tutkimusprojekteissa, sekä tutkijavaihdossa Australiassa, University of Technology in Sydney:ssä. Lindan toimenkuvaan sisältyy Turun kaupunkiseudun innovaatiotoiminnan cleantech, eli puhtaat teknologiat, toimialakokonaisuuden kokoaminen ja sen mukaan tuominen kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön bio- ja kiertotalous teemoissa. Vuonna 2015 hän käynnisti yhdessä yritysten kanssa Smart Chemistry Park toiminnan Raision teollisuusalueella. Smart Chemistry Park on bio ja- kiertotalouden innovaatioalusta, jonka tehtävänä on tukea alan keksintöjen kaupallistumista. Tällä hetkellä Smart Chemistry Park toiminnassa on mukana lähes 60 yritystä, sisältäen startupit, kasvuyritykset ja teollisuusyritykset. Smart Chemistry Park toiminta on tiiviisti nivottu korkeakoulu ja yliopistotoimintaan ja se on konseptina ainutlaatuinen niin Suomessa kuin myös Euroopassa.

Pk-yrityksen rooli ja liiketoiminta-mahdollisuudet kiertotaloudessa
ReKokkola, torstai 1.11.

Ilkka Halava

Ilkka Halava

Ilkka Halava on tulevaisuustutkija ja yritysvalmentaja. Hän on yksi Suomen käytetyimmistä puhujista ja neuvonantajista, jolla on ollut yhteistyötä yli 230 eri organisaation kanssa. Sosiokulttuurisen muutoksen eturivin osaajana Ilkka on ollut mukana lukuisissa tuote-, palvelu-, konsepti- ja muissa kehityshankkeissa suomalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa jo yli 20 vuoden ajan.

Avajaisseminaari, maanantai 29.10.

Eelis Halmemies

Eelis Halmemies

FM Eelis Halmemies työskentelee tutkijana Luonnonvarakeskuksessa BioHub- ja TanWat projekteissa. Aiempaa työkokemusta hänellä on Metsäntutkimuslaitoksen ja SciTech-Service Oy:n parissa. Hän suorittaa tällä hetkellä tohtoriopintojaan Jyväskylän yliopistolla ja on erikoistunut puukemiaan. Eeliksen tutkimusaiheena on kuusen (Picea abies) uuteaineiden kemialliset muutokset varastoinnin aikana.

High value end products from forest biomass
BioKokkola, keskiviikko 31.10.

Tuula Jyske

Tuula Jyske

MMT Tuula Jyske työskentelee erikoistutkijana ja ryhmäpäällikkönä Luonnonvarakeskuksessa bioraaka-aineiden rakenne ja ominaisuudet -ryhmässä. Hänen tutkimusteemojaan ovat puubiomassan ominaisuudet ja laadunmuodostus osana puiden kasvuprosesseja, sekä puubiomassan ja metsäteollisuuden sivutuotteiden potentiaali erilaisissa sovelluksissa. Hän valmistui ympäristötieteiden maisteriksi 2003 Kuopion yliopistosta. Vuonna 2008 Tuula väitteli maatalous- ja metsätieteiden tohtoriksi puutieteestä Helsingin yliopistossa.

High value end products from forest biomass
BioKokkola, keskiviikko 31.10.

Petri Kilpeläinen

Kaarina Kekäläinen

TkT Kaarina Kekäläinen työskentelee TKI-asiantuntijana Centria-ammattikorkeakoulun Kemia- ja biotaloustiimille. Hän tekee töitä pääasiassa luonnonmateriaalien ja niihin liittyvän analytiikan parissa ja toimii projektipäällikkönä Green Bioraff Solutions –hankkeessa. Valmistuttuaan maisteriksi fysikaalisen kemian linjalta vuonna 2008 Kaarina toimi tutkijana Kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusryhmässä ja väitteli tekniikan tohtoriksi nanosellun valmistuksesta Oulun yliopistosta vuonna 2016.

Green Bioraff Solutions
BioKokkola, keskiviikko 31.10.

Petri Kilpeläinen

Petri Kilpeläinen

FT Petri Kilpeläinen työskentelee tutkijana Luonnonvarakeskuksessa biojalostusteknologiat ja tuotteet -ryhmässä. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt paineistetun kuumavesiuuton käyttöön puun ja kuoren uuttamisessa. Kilpeläinen on tehnyt perustutkimusta ja yhteistyötä teollisuuden kanssa eri projekteissa kuten Future biorefinery (Fubio) 1 ja 2, SafeWood sekä käynnissä olevassa Susbinders-projektissa. Maisteriksi hän valmistui vuonna 2002 Helsingin yliopistosta pääaineinaan analyyttinen kemia. Kilpeläinen väitteli filosofian tohtoriksi koivun kuumavesiuutosta vuonna 2015 Åbo Akademin puu- ja paperikemian osastolla.

High value end products from forest biomass
BioKokkola, keskiviikko 31.10.

Marko Lehtimäki

Marko Lehtimäki

Marko Lehtimäki on työskennellyt teollisuudessa (Nokian Renkaat & Group Michelin), johdon konsulttina (Mercuri International) ja tutkijana (TTY) yhteensä parikymmentä vuotta. Viimeiset kahdeksan vuotta hän on ollut Prizztechin kehitysjohtajana asiantuntijatiimien esimiehenä. Prizztechissä ja alueella isoja juttuja ovat energia, teollisuuden uusiutuminen, innovaatiomenetelmät, kiertotalous, robotiikka ja yrittäjyys.

Kiertotalouden hyvät käytännöt Pori-Harjavalta –alueella
ReKokkola, torstai 1.11.

Teemu Mäkinen

Teemu Mäkinen

Teemu Mäkinen on koulutukseltaan kemiantekniikan DI, ja hän on toiminut 16 vuotta prosessi- ja kaivosalan kouluttajana pääalueena rikastus. Mäkinen työskentelee kouluttajana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä, ja työhön kuuluu mm. työntekijäkoulutuksia ja esimiesten enimmäkseen yrityskohtaisia koulutuksia. Hänen asiakkainaan ovat viimeisen reilun 10 vuoden aikana olleet lähes kaikki Suomen rikastamot ja monet oppilaitokset.

Kaivostoiminnan taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset merkitykset
GeoKokkola, tiistai 30.10.

Nani Pajunen

Nani Pajunen

Nani Pajunen toimii johtavana asiantuntijana Sitrassa Kiertotalous-avainalueella. Nanin tavoite on edistää ratkaisuja, joissa toteutuu luonnonvarojen kestävä käyttö, materiaalien tehokas kierto ja tuotteiden pitkä elinikä. Nani on työskennellyt teollisuudessa, konsulttina sekä vetänyt yritysten ja yliopistojen yhteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita. Tutkintoja Nanilla on muutama. Hän on rakennusdiplomi-insinööri, tekniikan lisensiaatti ympäristöoikeuden alalta ja väitöskirjan Nani teki kiertotaloudesta prosessiteollisuuden näkökulmasta. Hänellä on myös ammatillisen opettajan pätevyys. Naniin kannattaa olla yhteydessä koulutus- ja tutkimusasioissa tai jos haluaa keskustella luonnonvarojen kestävästä käytöstä, materiaalien kierrosta ja kuinka tästä tehdään kannattavaa liiketoimintaa.

Kiertotalous teollisuudessa
ReKokkola, torstai 1.11

Jouni Pakarinen

Jouni Pakarinen

Jouni Pakarinen on koulutukseltaan tekniikan tohtori (LUT/teknillinen kemia 2011). Hän on tutkinut ja ollut mukana kehittämässä hydrometallurgisia talteenottoprosesseja ja jalostusta eri metalleille (Ni, Co, Zn, Cu ja Mn). Tutkimusvuosia on 8 sisältäen sekä yliopistolla valmistuneet jatko-opintoprojektit, tutkimuslaitoksessa tehdyt projektit, että teollisuuden tutkimustyöt. Tämän lisäksi Pakarinen on toiminut vastaavana henkilönä tuotannollisissa tehtävissä Talvivaara Sotkamo Oy:ssä ja Norilsk Nickel Harjavalta Oy:ssä.

Kaivostoiminnan taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset merkitykset
GeoKokkola, tiistai 30.10.

Kari Poikela

Kari Poikela

Kari Poikela työskentelee Kemin Digipolis Oy:ssa Teollisen kierto- ja biotalouskeskuksen johtajana. Hän on ollut vuodesta 2011 lähtien rakentamassa syvässä yhteistyössä Kemi-Tornion ja Lapin prosessiteollisuuden, kaivosten sekä niiden palvelutoimijoiden kanssa yhteistyöverkostoa. Alueen teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisen, teollisen symbioosin sekä kiertotalouden kehittämistyö on rakennettu tämän verkoston aloitteesta.

Poikela on koulutukseltaan prosessitekniikan diplomi-insinööri, joka on erikoistunut tuotantotalouteen ja teollisuuden ympäristöasioihin. Työkokemusta hänellä sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksestä, keräys- ja käsittelyketjun kokonaisvaltaisesta rakentamisesta ja johtamisesta aina EU-raportointiin asti tuottajavastuun näkökulmasta sekä viimeisimpänä pk-yrityksen strategisesta kehittämisestä hallitustyöskentelyn näkökulmasta. Läpileikkaavina osaamisina työtehtävästä toiseen ovat olleet käytännön toiminnan kehittäminen, verkostojen johtaminen, toimitus- ja kierrätysketjujen rakentaminen sekä optimointi.

ReKokkola, torstai 1.11

Jukka Pitkäjärvi

Jukka Pitkäjärvi

Jukka Pitkäjärvi (M.Sc., MAusIMM) has over 30 years experience of exploration and mining business. He worked over 20 years in the Outokumpu Group mines and projects in Finland, Australia, Canada and Russia before joining Talvivaara Plc in 2007. In 2012 he joined Mustavaaran Kaivos Oy as Project Manager and in 2014 he was appointed Managing Director of the company. In January 2018 he became CEO of Ferrovan Oy.

Kaivostoiminnan taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset merkitykset
GeoKokkola, tiistai 30.10.

Katri Päivärinta

Katri Päivärinta

DI Katri Päivärinta toimii Pöyry Finland Oy:ssä osastopäällikkönä ympäristöpalvelut-osastolla. Hän on toiminut monipuolisissa suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä ympäristöalalla vuodesta 2006 lähtien. Päivärinta on toiminut mm. vesihuoltolaitoksen toimitusjohtajana sekä jätehuoltoalalla ympäristöpäällikkönä ja toimitusjohtajan sijaisena. Pöyryllä hän on työskennellyt vuodesta 2018 lähtien. Päivärinnan osaamisalueisiin kuuluvat kiertotalous ja jätehuolto, erityisesti niihin liittyvä strateginen suunnittelu. Hän tuntee hyvin kansallisen ja EU-tason lainsäädännön ja toimialojen kehittymissuunnat.

Miten kiertotaloutta hyödynnetään, että saadaan uusia tuotteita
ReKokkola, torstai 1.11

Riitta Silvennoinen

Riitta Silvennoinen

Riitta Silvennoinen on asiantuntija Kiertotalous-avainalueella. Riitta haluaa nostaa Suomen maailmankartalle metsäperäisten ja teknisten kiertojen sekä kiertotalouden osaamisen ja koulutuksen avulla. Riittaan kannattaa olla yhteydessä, jos sinulla on hyviä ideoita yhteistyöstä tai uusista avauksista kiertotaloudessa, jotka liittyvät metsiin, teollisuuteen tai koulutukseen. Riitalla on aikaisempaa kokemusta teollisuuden kiertotalousprojekteista ja tutkimusmaailmasta. Koulutukseltaan Riitta on kemiantekniikan lisensiaatti ja pätevä opettamaan kemiaa ja matematiikkaa.

Kiertotalous teollisuudessa
ReKokkola, torstai 1.11

Pekka Tuomela

Pekka Tuomela

Pekka Tuomela on toiminut GTK:n Mineraalitalous ja malmigeologia- yksikön päällikkönä vuodesta 2016. Aiemmin hän on työskennellyt lähes 15 vuotta Pöyryllä erilaisissa kaivosteollisuusprojekteissa, liittyen mm. kannattavuusselvityksiin, luvitukseen ja ympäristö- sekä yhteiskuntavaikutuksiin ja niiden hallintaan. GTK:ssa Tuomelan vastuulla ovat yksikön johtamisen lisäksi osa malminetsintä- ja kaivosteollisuuden asiakkuuksista.

Tuomelan vetämässä yksikössä tehdään asiakastoimeksiantojen liäsksi malmigeologiaan ja mineraalisysteemeihin liittyvää tutkimusta mm. magmaattisten Ni-Cu-Co-PGE- malmien sekä orogeenisten kultamalmien osalta. Toinen merkittävä kehittämisalue on mineraalitiedon hallinta ja ennakointi (mineral intelligence). Näihin liittyen tehdään myös arvioita Suomen löytymättömistä mineraalivarannoista, esimerkkinä Litium.

Kaivostoiminnan taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset merkitykset
GeoKokkola, tiistai 30.10.

Pekka Saranpaa

Pekka Saranpaa

FT Pekka Saranpää toimii johtavana tutkijana Luonnonvarakeskuksessa. Hän on tutkinut monitieteisissä projekteissa metsänkäsittelyn ja ilmastonmuutoksen vaikutusta puiden kasvuun sekä puuraaka-aineen ja kuitujen ominaisuuksiin. Viime aikoina kiinnostus on kohdistunut havu- ja lehtipuiden kuoren hyödyntämiseen sekä uusien tuotteiden luomiseen yhdistelemällä kasvin- ja elintarviketuotannon sivutuotteita metsäbiomassaan. Pekka Saranpää on myös aktiivisesti mukana koordinoimassa kansainvälistä yhteistyötä. Tällä hetkellä hän toimii tutkimuspäällikkönä fokusalueenaan metsän tuotteet ja biojalostamo.

Hävikistä ja jätteestä raaka-aineeksi – biomassan kaskadikäyttö
Avajaisseminaari, maanantai 29.10

Anni Siltanen

Anni Siltanen

Vastaa Kemianteollisuus ry:ssa osaamis- ja vetovoima-asioista, joihin kuuluu mm. luonnontieteellis-matemaattisen osaamisen kehittäminen ja oppilaitosyhteistyö.

Vientiteollisuus tarvitsee LUMA -osaajia!
ReKokkola, torstai 1.11

Leena Tuomi

Leena Tuomi

Esittelee kokemuksia kiertotalouspuiston kehittämisestä Kilpilahdessa.

Kiertotalouden mittarit sekä toimenpide-ehdotukset kiertotalouden kehittämiseksi, Kilpilahden teollisuusalue
ReKokkola, torstai 1.11
← Takaisin arkistoon

Jaa kaverille!