Ollaan yhteydessä

IlmoittauduIlmoittaudu Ota yhteyttäYhteystiedot

Kokkola Material Week

Seuraa päivityksiä

FacebookFacebook

Puhujat 2015

Uusia puhujia varmistuu joka viikko – pysy kuulolla!

Tuija Aronen
MMT
Tuija Aronen
Luonnonvarakeskus
Hanna Brännström
FT
Hanna Brännström
Luonnonvarakeskus
Anni Harju
FT
Anni Harju
Luonnonvarakeskus
Susanna Pulkka
DI
Susanna Pulkka
Luonnonvarakeskus
Henrik Heräjärvi
MMT
Henrik Heräjärvi
Luonnonvarakeskus
Risto Korpinen
TkT
Risto Korpinen
Luonnonvarakeskus
Karri Pasanen
MMM
Karri Pasanen
Luonnonvarakeskus
Riitta Laitinen
FT
Riitta Laitinen
Luonnonvarakeskus
Leena Paavilainen
TkT
Leena Paavilainen
Luonnonvarakeskus
Pasi Rautio
FT
Pasi Rautio
Luonnonvarakeskus
Jyrki Kangas
professori
Jyrki Kangas
Itä-Suomen yliopisto
Sami Selkälä
FT
Sami Selkälä
Toholammin Kehitys Oy
Timo Nissinen
DI
Timo Nissinen
Kemion Oy
Ulla Lassi
TkT
Ulla Lassi
Yliopistoskeskus Chydeniuksen kannatusyhdistys
Jukka Kantola
 
Jukka Kantola
NisCluster
Sami Nikander
DI 
Sami Nikander
Kemianteollisuus ry
Liisa Saarenmaa
 
Liisa Saarenmaa
MMM
Juho Välikangas
DI
Juho Välikangas
MMM
Esa Kurkela
 
Esa Kurkela
VTT
Timo Mäki
 
Timo Mäki
 
Pasi Eilua
 
Pasi Eilua
 
Martti Kätkä
 
Martti Kätkä
Teknologiateollisuus ry
Jonne Sandberg
kehitysjohtaja
Jonne Sandberg
Kokkolan kaupunki
Timo Leppä
DI, CEFA
Timo Leppä
Kemianteollisuus ry
Tuomo Huttunen
sidosryhmäpäällikkö
Tuomo Huttunen
Fennovoima
Jarno Haapakoski
Toimitusjohtaja
Jarno Haapakoski
Volter Oy
Jere Ahola
professori
Jere Ahola
Lappeenrannan yliopisto
Vesa Mikkonen
 
Vesa Mikkonen
NisCluster Ltd
Vesa Arpiainen
(M.Sc.Tech) Senior Scientist
Vesa Arpiainen
VTT
Henrik Romar
 
Henrik Romar
Oulun yliopisto
Sari Tuomikoski
 FT
Sari Tuomikoski
Oulun yliopisto
Jarmo Pudas
kehitysjohtaja
Jarmo Pudas
Akkuser Oy
Justin Salminen
TkT
Justin Salminen
Boliden Kokkola
Paavo Perämäki
professori
Paavo Perämäki
Oulun yliopisto
Olli Breilin
 
Olli Breilin
Hannu Makkonen
Johtava geologi
Hannu Makkonen
GTK
Laura Lauri
Erikoistutkija
Laura Lauri
GTK
Timo Ahtola
Geologi
Timo Ahtola
GTK
Eero Yrjö-Koskinen
 
Eero Yrjö-Koskinen
Olle Sirén
Toimitusjohtaja
Olle Sirén
Keliber Oy
Antti Isotalus
 
Antti Isotalus
Kalevi Korjal
Toimitusjohtaja
Kalevi Korjal
Woikoski Oy
Tero Tuuttila
FT
Tero Tuuttila
Jussi Risanen
Myyntijohtaja
Jussi Rissanen
Woikoski Oy
 Mikko Rintamäki

Mikko Rintamäki
Minttu Hietamäki
Nuclear Engineering Specialist
Minttu Hietamäki Fennovoima
Terhi Harjulehto
Sales Director
Terhi Harjulehto Enegia Oy
 Laura Ihamäki
Asiantuntija
Laura Ihamäki Fingrid
Esko Valtaoja
Avaruustähtitieteen professori
Esko Valtaoja
Juha Miikkulainen
Kehityspäällikkö
Juha Miikkulainen Fennovoima Oy

BioKokkola

Tuija Aronen

Tuija Aronen

MMT Tuija Aronen on metsäbiotekniikan dosentti, jonka erikoisalaa ovat havupuiden solukkoviljely- ja syväjäädytysmenetelmät. Tuija Aronen toimii Luonnonvarakeskuksen Uudet liiketoimintamahdollisuudet -yksikössä Biotekniikka ja jalostus -tiimin esimiehenä, toimipaikka on Punkaharjulla. Hän toimii useissa kansainvälisissä tehtävissä, kuten pohjoismaisessa AdapCAR-tutkimusyhteistyöverkostossa ja EU:n Trees4Future-verkoston tutkimusinfrastruktuurien "Vegetative propagation" ja "Cryopreservation" vetäjänä. Tuija Arosen julkaisuluettelo käsittää yli 80 tieteellistä ja muuta julkaisua metsäbiotekniikan alalta.

Solukkolisäyksen mahdollisuudet havupuiden taimituotannossa
BioKokkola, keskiviikko 28.10.

Hanna Brännström

Hanna Brännström

FT Hanna Brännström työskenteli tutkijana Luonnonvarakeskuksessa Forest Refine -projektissa. Hänellä on monipuolista kokemusta tutkimustyöstä myös yliopiston ja teollisuuden palveluksesta. Hanna valmistui diplomi-insinööriksi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta vuonna 2004 kemiantekniikan osastolta opintosuuntanaan prosessitekniikka. Vuonna 2012 hän väitteli soveltavasta kemiasta filosofian tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa.

Metsäbiomassan korkean jalostusarvon kemikaalien hävikki toimitusketjussa
BioKokkola, keskiviikko 28.10.

Anni Harju

Anni Harju

FT, dosentti Anni Harju on väitellyt Oulun yliopistosta vuonna 1995 perinnöllisyystieteen alalta. Hän työskentelee tutkijana Luonnonvarakeskuksen Uudet liiketoimintamahdollisuudet -yksikössä Punkaharjulla. Työura alkoi 80-luvun alkupuolella männyn siemenviljelysten lisääntymisjärjestelmien parissa ja jatkui Metlan Kolarin toimipaikassa vuodesta 1989 alkaen. Puuntutkimuksen pariin hän siirtyi muutettuaan Punkaharjulle kuutisentoista vuotta sitten. Siitä lähtien hänen päätutkimuskohteena on ollut männyn sydänpuun lahonkestävyyden sekä siihen vaikuttavien tekijöiden vaihtelun ja periytyvyyden tutkimus.

Männyn sydänpuun uuteaineiden nopea mittaus
yhdessä Susanna Pulkan kanssa. BioKokkola, keskiviikko 28.10.

Susanna Pulkka

Susanna Pulkka

DI Susanna Pulkka työskentelee tutkijana Punkaharjulla Luonnonvarakeskuksessa TUIKEPUU-projektissa kehittämässä mittalaitetta ja kalibrointimenetelmää männyn sydänpuun stilbeeni-pitoisuuksien mittaamiseksi. Aikaisemmin hän on työskennellyt Metlan tutkijana TREES4FUTURE-hankkeessa männyn sydänpuunäytteiden NIRS-mittausten parissa. Susanna Pulkka on kemiantekniikan DI, jolla on kokemusta myös vedentutkimuksesta ja analytiikasta.

Männyn sydänpuun uuteaineiden nopea mittaus
yhdessä Anni Harjun kanssa. BioKokkola, keskiviikko 28.10.

Henrik Heräjärvi

Henrik Heräjärvi

MMT, dosentti Henrik Heräjärvi toimii puutieteen, -teknologian ja biotalouden tutkijana Luonnonvarakeskuksen Uudet liiketoimintamahdollisuudet -yksikössä, toimipaikka on Joensuu. Heräjärvi on toiminut kirjoittajana noin 200 tieteellisessä tai ammattiartikkelissa sekä pitänyt noin 150 esitelmää laadukkaan puun kasvatuksesta, puun materiaaliominaisuuksista ja niiden muokkaamisesta, puutuotteista, puusta rakentamisesta ja puutuotetoimialan kehittymisen mahdollisuuksista.

Puurakenteilla ratkaisuja biotalouden haasteisiin
BioKokkola, keskiviikko 28.10.

Risto Korpinen

Risto Korpinen

TkT Risto Korpinen väitteli tekniikan tohtoriksi Åbo Akademin kuitu- ja selluloosateknologian laboratoriosta. Hän johti ja koordinoi yhtä Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy:n ja Innovaatiorahoituskeskus Tekes:in rahoittaman FuBio Yhteistutkimus 2-ohjelman suurimmista työpaketeista, jossa tutkittiin puun eri komponenttien erotusta paineistetulla kuumavesiuutolla. Korpisen tutkimus Luonnonvarakeskuksen Uudet liiketoimintamahdollisuudet -yksikössä keskittyy uusiutuvista ja kestävistä raaka-aineista saatavien jakeiden erotukseen ja puhdistukseen. Korpisen toimipaikka on Vantaalla.

Uusiutuvien ja kestävien raaka-aineiden kokonaisvaltainen hyötykäyttö
BioKokkola, keskiviikko 28.10.

Karri Pasanen

Karri Pasanen

MMM Karri Pasanen työskentelee tutkijana Luonnonvarakeskuksen Uudet liiketoimintamahdollisuudet -yksikössä, toimipaikka on Joensuussa. Hän on toiminut tutkijana ja projektipäällikkönä useissa metsäbiomassan hankinnan taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen liittyvissä hankkeissa sekä viimeaikoina erityisesti metsähakkeen laatuun ja laadunhallintaan liittyvissä hankkeissa. Pasanen valmistelee parhaillaan väitöskirjaa Itä-Suomen yliopistossa metsäenergian korjuun päätöstukeen liittyvästä aiheesta.

Metsäbiomassan laadunhallinta biopolttoaineiden arvoketjussa
BioKokkola, keskiviikko 28.10.

 Riitta Laitinen

Riitta Laitinen

FT Riitta Laitinen toimii Luonnonvarakeskuksen Uudet Liiketoimintamahdollisuudet -yksikön Uudet tuotteet, palvelut ja teknologiat -ryhmän ryhmäpäällikkönä, toimipaikkana on Oulu. Laitisen tutkimusalue painottuu elintarviketutkimukseen, erityisesti elintarviketurvallisuuteen, jonka ympärille on Oulun vaikutusalueelle rakennettu Elintarviketurvallisuusklusteri, Food Safety Cluster (FSC). FSC tarjoaa yhteistyökumppaneille uniikin toimintaympäristön erityisesti vierasesinetunnistuksen testiradan kautta.

Uusien elintarvikebioprosessien kehitys, sivuvirtojen hyödyntäminen, elintarviketurvallisuus ja ravitsemus
BioKokkola, keskiviikko 28.10.

Leena Paavilainen

Leena Paavilainen

TkT Leena Paavilainen on toiminut työuransa ajan tehtävissä, joissa tavoitteena on ollut hyödyntää puubiomassaa kestävästi sille optimaalisissa lopputuotteissa ja näin parantaa metsäbiotalouden kilpailukykyä sekä tukea sen uudistumista. Tehtävät ovat liittyneet mittalaitteiden ja puuhun perustuvien tuotteiden kehitystyöhön, tehtaiden toteutusselvityksiin, ohjelmien koordinointiin sekä tutkimus- ja ylijohtajan tehtävien hoitoon.

Tällä hetkellä Paavilainen johtaa Lukessa Uudet liiketoimintamahdollisuudet -yksikköä, joka keskittyy uusien tuotteiden, palveluiden ja teknologioiden sekä resurssiviisaan kiertotalouden kehittämiseen. Näiden ohella pyritään rakentamaan myös uusia luonnonvaraelinkeinoja ja palveluliiketoimintaa.

Luonnonvarakeskuksen Uudet liiketoimintamahdollisuudet -yksikkö – Sytykkeitä biotalouteen pohjautuvaan innovatiiviseen yritystoimintaan
BioKokkola-seminaari, keskiviikko 28.10.

Pasi Rautio

Pasi Rautio

FT Pasi Rautio on kasvi- ja ympäristöekologian dosentti, ja hän työskentelee erikoistutkijana Luonnonvarakeskuksen Uudet liiketoimintamahdollisuudet -yksikössä. Rautio on työskennellyt metsäympäristön tilan seurantahankkeissa muun muassa Euroopan komissiossa ja YK:ssa. Raution johtamassa EAKR-hankkeessa tutkitaan mahdollisuutta käyttää yhdyskuntien ja teollisuuden sivuvirtoja lannoitteena. Hänen aikaisempi tutkimuksensa käsittelee muun muassa Euroopan metsien ravinnetaloutta.

Yhdyskuntajätteen ja tuhkan käyttö metsälannoitteena – mahdollisuudet ja haasteet
BioKokkola, keskiviikko 28.10.

Jyrki Kangas

Jyrki Kangas

Prof. Jyrki Kangas on metsäbiotalouden professori Itä-Suomen yliopistossa. Vuosina 2007-2014 hän oli Metsähallituksen pääjohtaja, ja sitä ennen UPM-Kymmene Oyj:n metsätalousjohtaja sekä UPM:n tytäryhtiö Bonvestan toimitusjohtaja. Ennen käytännön toimiin siirtymistään Kangas toimi Metsäntutkimuslaitoksessa metsäsuunnittelun professorina 2001-2003 ja Kannuksen tutkimusaseman johtajana 1995-2001.

Metlassa Kangas on myös vetänyt Metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamisen sekä Metsien monikäytön monitieteisiä tutkimusohjelmia. Aikaisemmin urallaan hän on toiminut mm. metsäekonomian apulaisprofessorina Joensuun yliopistossa, Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistysten liiton kenttäpäällikkönä sekä metsätalousyrittäjäkurssin johtajana Iisalmen ammatillisessa kurssikeskuksessa. Kankaan lukuisiin luottamustehtäviin kuuluvat toimiminen mm. Euroopan valtionmetsäorganisaatioiden yhteisön (EUSTAFOR) varapresidenttinä, Forest-Based Technology Platformin Euroopan tason High Level Groupin jäsenenä, Euroopan metsäntutkimuksen tukisäätiön hallituksen puheenjohtajana, valtakunnallisen Metsäneuvoston jäsenenä, Itä-Suomen yliopiston hallituksen jäsenenä sekä Metsäteollisuus ry:n, Palvelualan työnantajien (Palta ry) ja Elinkeinoelämän Keskusliiton toimikunnissa yms.

Hän on julkaissut noin 300 kirjoitusta, joista tieteellisiä ns. referee-artikkeleita on 85. Tieteellisistä ansioistaan Kangas on saanut mm. Metsäntutkimusjärjestöjen kansainvälisen liiton (IUFRO) korkeimman tieteellisen tunnustuksen Scientific Achievement Award.

Yhdyskuntajätteen ja tuhkan käyttö metsälannoitteena – mahdollisuudet ja haasteet
BioKokkola, keskiviikko 28.10.

Sami Selkälä

Sami Selkälä

FT Sami Selkälä toimii Toholammin Kehitys Oy:n asiantuntijana ja on Innomost-yrityksen perustaja. Innomost tarjoaa palveluja kemikaalien tuotanto- ja käyttösektoreille. Toholammin Kehitys Oy:ssä Sami vastaa biomassan jalostusteollisuuden kehittämisestä. Hänellä on vankka kokemus tutkimus- ja kehitystehtävistä sekä laboratorio- että tehdasmittakaavassa.

Aiemmin hän on toiminut mm. Cabb Oy:lla, KemFine Oy:lla ja Kemira Fine Chemicals Oy:lla sekä Oulun yliopistolla erilaisissa tutkimus- ja kehitystehtävissä. Sami on aktiivinen toimija myös Pohjanmaan Kemisteissä.

Nurmen jalostus tuotteiksi
BioKokkola, keskiviikko 28.10.

Timo Nissinen

Timo Nissinen

Diplomi-insinööri Timo Nissinen Kemion Oy:stä on valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta kemiantekniikan osastolta, pääaineina tehdassuunnittelu ja teknillinen kemia. Sivuaineina hän on lukenut ympäristönsuojelutekniikkaa ja viestintää. Valmistumisesta lähtien Timo on tehnyt uraa Kemirassa erilaisissa kansainvälisen kaupan tehtävissä. Myynnin ja markkinoinnin ohella hän on ollut kiinteässä vuorovaikutuksessa tutkimuksen ja tuotekehityksen kanssa ja on toiminut vetäjänä lukuisissa kansainvälisissä projekteissa. Hän on kirjoittanut työssään useita tieteellisiä ja kaupallisia artikkeleja ja ollut mukana useissa patentteihin johtaneissa keksinnöissä.

Vuodesta 2013 alkaen Timo on toiminut yrittäjänä Kemion Oy:ssä. Kemion profiloituu korkean osaamisen cleantech- ja kemian yhtiönä tarjoten asiakkailleen innovatiivisia ja kestäviä tuote- ja palveluratkaisuja jäänsulatukseen, pölynsidontaan ja materiaalien suojaukseen. Uusimpana innovaationa yhtiö on patentoinut biopolymeerien käytön pölynsidontaanssa. Siitä tänään tarkemmin hänen esityksessään.

Biopolymeerit pölynsidonnassa
MetalKokkola, torstai 29.10.

Ulla Lassi

Ulla Lassi

Tekniikan tohtori, dosentti Ulla Lassi on Oulun yliopiston soveltavan kemian professori Kokkolan yliopistokeskuksessa. Hänen tutkimuksensa keskittyy prosessi- ja materiaalikemiaan, erityisesti uusiin litiumioniakkukemikaaleihin ja heterogeenisiin katalyytteihin ja adsorbenttimateriaaleihin, joita voidaan käyttää mm biomassan kemiallisessa muokkauksessa ja jätevesien käsittelyssä.

Vihreä auto
Yleisöluento, lauantai 24.10.

Kokkolan kemian teollisuuden uudet mahdollisuudet
Suomen teollisuuden tilanne – Case Kokkola, maanantai 26.10.

Biotalous ja kemia – Case Kokkolan biojalostamo
yhdessä Esa Kurkelan kanssa. BioKokkola, keskiviikko 28.10.

Jukka Kantola

Jukka Kantola

 
BioKokkola, keskiviikko 28.10.

Sami Nikander

Sami Nikander

Sami Nikander työskentelee Kemianteollisuus ry:ssa vastuullaan energiaan, ilmastoon resurssitehokkuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset. Toimialan omaehtoisen vastuullisuustyön saralla hän on vetänyt useita energia- ja materiaalitehokkuuteen liittyviä hankkeita, viimeisimpinä kemianteollisuuden eurooppalainen energiatehokkuushanke SPiCE3 ja Motivan kanssa tehty yhteistyöhanke toimialalle suunnatusta materiaalitehokkuuskatselmusmallista.

Hän on myös toiminut asiantuntijana mm. kansainvälisessä kestävyyskriteerien standardisoinnissa, sekä biopohjaisia tuotteita käsittelevien horisontaalivaatimusten laadinnassa sekä luotsannut Suomen ympäristöjohtamisen standardisoinnin delegaatiota.

Materiaalitehokkuus kemianteollisuudessa
MetalKokkola, torstai 29.10.

Liisa Saarenmaa

Liisa Saarenmaa

Biotalouden kärjet hallitusohjelmassa
BioKokkola, keskiviikko 28.10.

Juho Välikangas

Juho Välikangas

DI Juho Välikangas toimii Kokkolan Yliopistokeskus Chydeniuksen LIAK- hankkeen (Uudet litiumioniakkukemikaalit ja valmistusprosessit osana litiumarvoketjua) projektipäällikkönä. Hankkeessa kehitetään uusia, teolliseen tuotantoon soveltuvia litiumioniakkukemikaaleja sekä etsitään ratkaisuja niiden valmistamiseksi.

Välikangas on valmistunut prosessitekniikan koulutusohjelmasta Oulun Yliopistosta pääaineenaan prosessimetallurgia ja on työskennellyt Litiumioniakkukemikaalien valmistuksen parissa vuodesta 2009.

Litiumarvoketju osana Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen / Oulun yliopiston litiumakkukemikaalitutkimusta
Yleisöluento, maanantai 24.10.

Esa Kurkela

Esa Kurkela

Esa Kurkela työskentelee VTT:llä.

Prosessiteollisuuden integroidut uudet kaasutuskonseptit ja RES-hybridit
Energiatehokkuusseminaari, tiistai 27.10.

Biotalous ja kemia – Case Kokkolan biojalostamo
yhdessä Ulla Lassin kanssa. BioKokkola, keskiviikko 28.10.

Timo Mäki

Timo Mäki

Kaivostoiminnan hyvät puolet – Case Pyhäsalmi
Suomen kriittiset metallit, maanantai 26.10.

Pasi Eilua

Pasi Eilua

Suomen löytymättömien mineraalien potentiaali
Suomen kriittiset metallit, maanantai 26.10.

Martti Kätkä

Martti Kätkä

Martti Kätkä tulee puhumaan Teknologiateollisuus ry:stä.

Yleiskatsaus: Suomen teollisuuden kilpailukyky
Suomen teollisuuden tilanne – Case Kokkola, maanantai 26.10.

Jonne Sandberg

Jonne Sandberg

Jonne Sandberg on kehitysjohtaja Kokkolan kaupungilla.

Kokkolan suurteollisuusalueen vaikuttavuus
Suomen teollisuuden tilanne – Case Kokkola, maanantai 26.10.

Timo Leppä

Timo Leppä

Kemiantekniikan DI, CEFA Timo Leppä on suomalaista kemianteollisuutta edustavan Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja. Åbo Akademista valmistunut Timo on työskennellyt useissa eri tehtävissä kemianteollisuudessa, mm. Teknos-Maaleissa tutkijana sekä Kemira Oyj:ssä yrityssuunnittelussa sekä viestintäjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Kemian teollisuuden näkymät Suomessa
Suomen teollisuuden tilanne – Case Kokkola, maanantai 26.10.

Tuomo Huttunen

Tuomo Huttunen

Tuomo Huttunen on sidosryhmäpäällikkö Fennovoimalla.

Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke
Energiatehokkuusseminaari, tiistai 27.10.

Jarno Haapakoski

Jarno Haapakoski

Kempeleen Ekokortteli / Energiaomavarainen asuinalu
Energiatehokkuusseminaari, tiistai 27.10.

Jere Ahola

Jere Ahola

Jere Ahola on energiatehokkuusprofessori Lappeenrannan yliopistossa.

Energiatehokkuus
Energiatehokkuusseminaari, tiistai 27.10.

Vesa Mikkonen

Vesa Mikkonen

Vesa Mikkonen työskentelee NisCluster Ltd:ssä.

Biotalouden mahdollisuudet ja trendit
BioKokkola-seminaari, keskiviikko 28.10.

Vesa Arpiainen

Vesa Arpiainen

Vesa Arpiainen (M.Sc.Tech) Senior Scientist, VTT Oyj Energy Concepts Team.

Over 30 years of experience in research and development of biomass thermochemical conversion processes.
National biomass slow pyrolysis/carbonization projects 2008–2014 (Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, Tekes)
EU Mobile Flip project slow pyrolysis /carbonization line 2015–2018 (Horizon 2020).

Biomassan jalostus termisen käsittelyn kautta uusiksi korkeamman lisäarvon tuotteiksi
BioKokkola-seminaari, keskiviikko 28.10.

Henrik Romar

Henrik Romar

Henrik Romar työskentelee Oulun yliopistolla.

Biomassan jalostus termisen käsittelyn kautta uusiksi korkeamman lisäarvon tuotteiksi
BioKokkola-seminaari, keskiviikko 28.10.

Sari Tuomikoski

Sari Tuomikoski

FT Sari Tuomikoski työskentelee tutkijatohtorina Oulun yliopistolla soveltavan kemian tutkimusryhmässä. Hänen tutkimuksensa keskittyy jäte- ja biomassapohjaisten adsorbenttimateriaalien valmistamiseen ja niiden käyttösovelluksiin mm. vedenpuhdistuksessa.

Biomassan jalostus termisen käsittelyn kautta uusiksi korkeamman lisäarvon tuotteiksi
BioKokkola-seminaari, keskiviikko 28.10.

Jarmo Pudas

Jarmo Pudas

Akkuser Oy:n ja Rec Alkaline Oy:n perustaja Jarmo Pudas toimii nykyisin Akkuserin liiketoiminnan kehitysjohtajana ja Rec Alkalinen johtokunnan puheenjohtajana sekä yksityisenä konsulttina.

Jarmolla on pitkä 10 vuoden kokemus nikkelikaivosteollisuuden parista Outokumpu Miningilla ympäristö- ja tehdaspäällikkönä. Jarmo on myös johtokunnan jäsenenä Ympäristöyritystenliitossa (YYL). AkkuSer Oy on palkittu lukuisilla erilaisilla palkinnoilla ja tunnustuksilla.

Alkaliparistojen uudet kierrätysmahdollisuudet
MetalKokkola-seminaari, torstai 29.10.

Justin Salminen

Justin Salminen

TkT Justin Salminen työskentelee Boliden Kokkolalla.

MetalKokkola-seminaari, torstai 29.10.

Paavo Perämäki

Paavo Perämäki

Professori Paavo Perämäki työskentelee Oulun yliopistolla.

MetalKokkola-seminaari, torstai 29.10.

Olli Breilin

Olli Breilin

Uudistuva GT
Suomen kriittiset metallit, maanantai 26.10.

Hannu Makkonen

Hannu Makkonen

Johtava geologi, GTK

Katsaus Suomen mineraalivarantoihin ja kaivannaistoiminnan näkymiin
Suomen kriittiset metallit, maanantai 26.10.

 Laura Lauri

Laura Lauri

Erikoistutkija , GTK

Kriittiset metallit Suomessa
Suomen kriittiset metallit, maanantai 26.10.

Timo Ahtola

Timo Ahtola

Geologi, GTK

Suomen litium varannot
Suomen kriittiset metallit, maanantai 26.10.

Eero Yrjö-Koskinen

Eero Yrjö-Koskinen

Kestävän kaivostoiminnan verkosto

Kohti kestävää kaivannaisteollisuutta
Suomen kriittiset metallit, maanantai 26.10.

Olle Sirén

Olle Sirén

Toimitusjohtaja, Keliber Oy

Litiumista virtaa Keski-Pohjanmaalle – katsaus litium kaivoshankkeeseen
Suomen kriittiset metallit, maanantai 26.10.

Antti Isotalus

Antti Isotalus

Tilaisuuden avaus


Suomen teollisuuden tilanne – Case Kokkola, maanantai 26.10.

Antti Isotalus

Kalevi Korjal

Toimitusjohtaja, Woikoski Oy

Woikoski - Case Kokkola
Suomen teollisuuden tilanne – Case Kokkola, maanantai 26.10.

Tero Tuuttila

Tero Tuuttila

FT Tero Tuuttila työskentelee tutkijatohtorina Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa soveltavan kemian yksikössä. Hän on väitellyt filosofian tohtoriksi Jyväskylän yliopiston kemian laitokselta vuonna 2009 pääaineenaan orgaaninen kemia. Tällä hetkellä hän toimii tutkijana Bioraff Botnia –hankkeessa, jossa tutkimus keskittyy uusien tuotteiden ja materiaalien valmistukseen hyödyntämällä metsäteollisuudesta saatavia sivuvirtoja.

Metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen kemikaalien valmistuksessa
BioKokkola-seminaari, keskiviikko 28.10.

Jussi Rissanen

Jussi Rissanen

Myyntijohtaja, Woikoski Oy

Woikoski – Case Kokkola
Suomen teollisuuden tilanne – Case Kokkola, Maanantai 26.10.

 Mikko Rintamäki

Mikko Rintamäki

Woikoski – Case Kokkola
Energiatehokkuusseminaari, tiistai 27.10.

Minttu Hietamäki

Minttu Hietamäki

Nuclear Engineering Specialist, Fennovoima

Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke
Energiatehokkuusseminaari, tiistai 27.10.

Terhi Harjulehto

Terhi Harjulehto

Sales Director, Enegia Oy

Energiatehokkuus – tuottava investointi
Energiatehokkuusseminaari, tiistai 27.10.

Laura Ihamäki

Laura Ihamäki

Asiantuntija, Fingrid

Kantaverkon taajuuden säätö ja häiriöreservit
Energiatehokkuusseminaari, tiistai 27.10.

Esko Valtaoja

Esko Valtaoja

Avaruustähtitieteen professori


Centria-open, keskiviikko 28.10.

Juha Miikkulainen

Juha Miikkulainen

Kehityspäällikkö, Fennovoima Oy


Energiatehokkuusseminaari, tiistai 27.10.


← Takaisin arkistoon

Jaa kaverille!